Rehberlik

Okul öncesi eğitimin çocuklar, aileler ve toplum açısından birçok faydası vardır. 0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi çocuğun en hızlı geliştiği dönemdir. Kişiliğimizi oluşturan zihinsel, sosyal, duygusal, bedensel gelişimin yüzde 80 gibi yüksek bir oranı 0-6 yaş arası okul öncesi dönemde oluşuyor. Bu dönem, çocuğun öğreniminin en yoğun olduğu, temel alışkanlıkların ve yeteneklerin oluştuğu ve en hızlı geliştiği dönemdir.

Okul öncesi eğitimde rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri çocukların okul yaşamına alışma, sosyal iletişim becerileri kazanma, öğrenme becerisi kazanma, kendine güvenme, yaratıcı olmaları ve kendini ifade edebilmelerine yardımcı olur. Ayrıca çocukların yaşam ve gelişim süreci içinde karşılaştıkları güçlükleri problem haline dönüşmeden (aile, öğretmen, rehberlik servisi işbirliği içinde) çözmelerine yardımcı olmak ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerisine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı, üretken bireyler olarak yaşamalarına katkıda bulunmaktayız.