Branş Dersleri

Yaratıcı Drama:
Yaratıcı drama çocuk oyunlarının başlangıcıdır. Yaratıcı drama sayesinde çocuklar karar verip sorunları çözerler. Yaratıcı drama çocukların özsaygılarını ve kişisel güçlerini arttırmada etkin bir rol oynar. Çocukların konuşma yetenekleri artarken bir grup olarak beraber çalışma yetenekleri artmaktadır. Yaratıcı drama çocukların hayal güçlerini kuvvetlendirip duygu ve düşüncelerini geliştirmektedir.

Müzik ve Orf:
Müziğin eğitimindeki ilk amacı, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını kesinleştirmektir. Müzik bir eğitim aracıdır; insanı yumuşatarak geliştirir.

Modern Dans Bale:
Okul öncesi dönem çocuğu için dans, kendini ifade etme aracı olmanın ötesinde, onun sosyal gelişimi için de önemli bir etkinliktir. Çünkü çocuk, müzik eşliğinde arkadaşlarıyla daha kolay bir iletişim kurabilmektedir. Haftada bir gün çocukların kendilerini ifade etmelerini kolaylaştıran ve onları sosyalleştiren dans dersleri verilmektedir.

Satranç:
Satranç çocukların akademik performansları ile doğrudan ilişkilidir. Satranç Odaklanma, Dikkat toplama, Gözünde canlandırma, İleriyi düşünme ve seçenekleri değerlendirme gibi yetenekleri kazandırdığı için çocukların zekâlarını geliştirmektedir.