Eğitim Yaklaşımımız

Sardunya Anaokulunda yaparak ve yaşayarak öğrenen çocuklar, seçtikleri etkinliklerin içinde aktif olarak yer alırlar. İçinde bulundukları çevre ve yaşadıkları olaylarla öğrenmelerini gerçekleştiren Sardunya çocukları neleri öğreneceklerini kendileri seçerler. PYP, GEMS, ÇOKLU ZEKA, MONTESSORİ gibi eğitim yaklaşımlarını içeren Türk eğitim sisteminin çerçevesinde eklektik bir eğitim yaklaşımı ile, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için işitsel, dokunsal, görsel gibi birden fazla uyarana hitap edebilecek öğrenme teknikleri ve ortamları kullanılmaktadır. Bu ortamlar; Mutfak atölyesi, Fen doğa ekoloji atölyesi, montesorri atölyesi, dramatik oyun salonu, spor salonu gibidir. Bu ortamlarda çocuklar yaparak, yaşayarak öğrenirler.

Çocukların ne yapamadığı değil, neleri yapabildiği üzerine yoğunlaştığımız bu sistemde etkinlikler çocukların yaş, yetenek ve ilgi alanlarına göre düzenlenmektedir.

Yabancı Dil İngilizce:

Biyolojik kaynaklı araştırmalar beynin erken yaşlarda çok hızlı geliştiğini ve yedi yaşına kadar bu hızlı gelişimin devam ettiğini, bu süreç içerisinde alınan yabancı dil eğitiminin ana dil seviyesine yaklaştığını göstermektedir. Çocuklarda var olan doğal merak duygusunun öneminin bilicinde olan Sardunya Eğitim Kurumu yabancı dil, haftanın her günü eğlenerek öğrenmeye dönüştürülmektedir. Okulumuzda haftanın 5 günü, haftada 10 saat, yabancı bir öğretmen tarafından İngilizce eğitim verilmektedir. Oxford eğitim kitapları kullanılmaktadır.

Karakter Eğitimi:

Küreselleşen dünyada etik değerleri bilen ve bu değerleri benimsemiş kişiler yaşamın her alanında daha başarılı bireylerdir. Bunu farkında olarak karakter eğitiminde amacımız; çocuklara temel insani değerleri kazandırma ve bu değerleri davranışa dönüştürmektir. Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Kurumumuz karakter eğitimi ailelerinde katılımı sağlanarak gerçekleştirilmektedir.

İlköğretime Hazırlık:

İlköğretime geçişle beraber daha sınırlı bir alanda daha uzun süre çalışma yapacak olan 5 yaş grubu çocukların bu aşamada daha yumuşak bir geçiş yaşamaları amacıyla ilköğretime hazırlık programı gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan çalışmalar günlük akışlara dağıtılmış ve aşamalandırılmıştır. Resimli örneklerle okuma yazma çalışmaları, basit matematik işlemleri, çizgi çalışmaları ile proje çalışmaları ilköğretime hazırlık etkinliklerinden bazılarıdır.

Tüm akademik program boyunca gerçekleştirilen ve programın bütünüyle ilişkili olan çalışmalar bir araya toplanarak çocuğun göstermiş olduğu gelişim somut verilerle ölçülmüş olur. Öğrenci kendi oluşturduğu portfolyo klasörüne seçmiş olduğu çalışmaları yerleştirir. Ortak kararlaştırılmış bir tarihte çocuk, ailesine seçmiş olduğu çalışmaların sunumunu yapar. Bir eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürülen çalışmaların portfolyo sunumları 1. ve 2. Öğrenci değerlendirmelerinin ardından senede 1 kez düzenlenir.

Veli Bilgilendirme:

Velilerimiz, OKULCEP uygulaması ile bilgilendirilir. Günlük etkinlikler, duyurular, ilaç, devamsızlık, yemek bilgilendirmeleri "Okulcep" uygulaması ile yapılır.

Yılda 2 kez ekim ve şubat aylarında düzenlediğimiz veli toplantılarımız da eğitmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz çocuklarımızın bilişsel, sosyal, fiziksel, dil gelişimi ve ilgi alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi verirler

Her dönem bitiminde öğrenci değerlendirme formları velilerle paylaşılır ve 5 yaş gruplarının portfolyo sunumları gerçekleşir.


Yaz Okulu

Öğrencilerimizin yoğun geçen bir eğitim dönemi sonrasında yaz tatili boyunca eğlenceli ve aynı zamanda eğitici bir yaz geçirmelerini amaçlıyoruz.

Sardunya Eğitim Kurumu yaz okulu olarak amacımız spor eğitimi ile birlikte öğrencilerimizi sosyal, kültürel ve sanatsal açıdan geliştirmek, özgüven duygularının artmasına yardımcı olmak, çevre bilincine sahip sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır.

Yaz okulumuzda uzman kadrolar eşliğinde yüzme, binicilik, el sanatları, eğitsel oyunlar, satranç, resim, dans çalışmaları, çevre gezileri yapılmaktadır.

Yüzme:

Yüzmek çocukların fiziksel gelişimine çok faydalıdır. Yaz okulumuzda yüzme branş dersi ile çocuklarımızın fiziksel gelişimine destek oluyoruz..


Özel Eğitim

Okulumuza , hafif düzeyli kaynaştırma öğrencileri kabul edilmektedir.

Otizm , hafif düzey mental, down sendromlu, vs öğrenciler küçük yaşlarda okulumuzun eğitimleri sayesinde yaşıtları ile sosyal iletişime girmekte, hızlı yol almaktadırlar.

Tüm çocukların eğitime ihtiyacı vardır, Bizler özel çocukları da bünyemize katarak, onları da topluma kazandırmak istiyoruz.

Bu konuda tüm öğretmenlerimizi eğitiyor, ailelerle birlikte hareket ederek maksimum fayda sağlamaya çalışıyoruz.