Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!


Sardunya Anaokulunda yaparak ve yaşayarak öğrenen çocuklar, seçtikleri etkinliklerin içinde aktif olarak yer alırlar. İçinde bulundukları çevre ve yaşadıkları olaylarla öğrenmelerini gerçekleştiren Sardunya çocukları neleri öğreneceklerini kendileri seçerler. PYP, GEMS, ÇOKLU ZEKA, MONTESSORİ gibi eğitim yaklaşımlarını içeren Türk eğitim sisteminin çerçevesinde eklektik bir eğitim yaklaşımı ile, öğrenmenin gerçekleşebilmesi için işitsel, dokunsal, görsel gibi birden fazla uyarana hitap edebilecek öğrenme teknikleri kullanılmaktadır. Çocukların ne yapamadığı değil, neleri yapabildiği üzerine yoğunlaştığımız bu sistemde etkinlikler çocukların yaş, yetenek ve ilgi alanlarına göre düzenlenmektedir.

Karakter Eğitimi

Küreselleşen dünyada etik değerleri bilen ve bu değerleri benimsemiş kişiler yaşamın her alanında daha başarılı bireylerdir. Bunu farkında olarak karakter eğitiminde amacımız; çocuklara temel insani değerleri kazandırma ve bu değerleri davranışa dönüştürmektir. Karakter eğitimi belirli bir ders süresini kapsamaz. Amaç öğrencinin yıl boyunca bu karakteri içselleştirmesidir. Kurumumuz karakter eğitimi ailelerinde katılımı sağlanarak gerçekleştirilmektedir.

İlköğretime Hazırlık

İlköğretime geçişle beraber daha sınırlı bir alanda daha uzun süre çalışma yapacak olan 5 yaş grubu çocukların bu aşamada daha yumuşak bir geçiş yaşamaları amacıyla ilköğretime hazırlık programı gerçekleştirilmektedir. Programda yer alan çalışmalar günlük akışlara dağıtılmış ve aşamalandırılmıştır. Resimli örneklerle okuma yazma çalışmaları, basit matematik işlemleri, çizgi çalışmaları ile proje çalışmaları ilköğretime hazırlık etkinliklerinden bazılarıdır.

Tüm akademik program boyunca gerçekleştirilen ve programın bütünüyle ilişkili olan çalışmalar bir araya toplanarak çocuğun göstermiş olduğu gelişim somut verilerle ölçülmüş olur. Öğrenci kendi oluşturduğu portfolyo klasörüne seçmiş olduğu çalışmaları yerleştirir. Ortak kararlaştırılmış bir tarihte çocuk, ailesine seçmiş olduğu çalışmaların sunumunu yapar. Bir eğitim ve öğretim yılı boyunca sürdürülen çalışmaların portfolyo sunumları 1. ve 2. Öğrenci değerlendirmelerinin ardından senede 2 kez düzenlenir.

Veli Bilgilendirme;

Velilerimiz, çocuklarımızla birlikte her akşam eve gönderilen iletişim defterlerini takip ederek günle ilgili bilgi sahibi olurlar. Velilerimiz her ay başında evlere gönderilen aylık rehberlik yazısı, çalışma planı, beslenme menüsü ayın değerlendirmesini içeren bültenle bilgilendirilirler.

Yılda 2 kez ekim ve şubat aylarında düzenlediğimiz veli toplantılarımız da eğitmenlerimiz, branş öğretmenlerimiz ve psikoloğumuz çocuklarımızın bilişsel, sosyal, fiziksel, dil gelişimi ve ilgi alanları ile ilgili ayrıntılı bilgi verirler

Her dönem bitiminde öğrenci değerlendirme formları velilerle paylaşılır ve 5 yaş gruplarının portfolyo sunumları gerçekleşir.