Bir önceki menüye geri dönmek için buraya tıklayın!


Değerler eğitimde amacımız, İyi karakterli bireyler yetiştirmek, temel değerleri pekiştirmek, çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak, çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek, karakter ve değerler eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamaktır.